QFD

 QFD (ang. Quality Function Deployment) jest to metoda rozwinięcia funkcji jakości. Metoda uwzględnia jak największą liczbę czynników, mających wpływ na jakość wyrobów lub procesów jego produkcji. QFD posługuje się diagramem zwanym „Domem jakości”, przedstawia on w przejrzysty sposób, analizę najważniejszych czynników, które mają wpływ na jakość wyrobów oraz definiuje parametry oceniające jakość i wartość tych parametrów, jakie powinny być osiągane przez dany produkt.

Analiza QFD może być bardzo skuteczna, ale jest dość skomplikowana i istnieje zagrożenie subiektywnej oceny parametrów, dlatego wymaga pracy zespołowej oraz stosowania z pozostałych narzędzi jakościowych takich jak: wykres Pareto czy diagram Ichikawy