Diagram Macierzowy

 

Diagram macierzowy jest nazywany również diagramem tablicowym. Narzędzie to służy do identyfikowania zależności pomiędzy ustawieniami dwoma lub więcej czynników. Wykres macierzowy odnajduje zastosowane głównie w obszarach organizacyjnych, marketingowych oraz podczas prac rozwojowych nad produktem. Aby rozpocząć budowę diagramu macierzowego, należy określić grupy elementów, które będą porównywane oraz należy wybrać odpowiednią formę macierzy spośród poniższych możliwości:

  • „L” – badane są zależności między dwoma czynnikami,
  • „Y” – badane są zależności między trzema grupami czynników, które są ze sobą powiązane
  • „X” – badane są zależności między czterema wzajemnie powiązanymi czynnikami,
  • „C” – badane są zależności między dwunastoma grupami czynników wzajemnie powiązanymi ze sobą,
  • „T” – badane są zależności między trzema grupami czynników, ale powiązania zachodzą pomiędzy nimi parami
  •  „Dom jakości” – badane są zależności między czynnikami dwóch grup, a także czynnikami, które należą do tej samej grupy.