Przygotuj się do samodzielnego pełnienia funkcji

Team Leadera Zespołów Rozwiązywania Problemów -

Połącz wiedzę inżynierską związaną z metodykami rozwiązywania problemów z wiedzą menedżerską niezbędną w przypadku kierowania zespołem.

Problem Solving

Najlepsze praktyki

Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania metod doskonalenia jakości i rozwiązywania problemów i najlepszych praktyk w zakresie metod Problem Solving

Problem Solving

Umiejętności

Umiejętność identyfikacji przyczyn źródłowych problemu, stosowania narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemu i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych.

Problem Solving

Kompetencje

Nabycie kompetencji miękkich pozwalających na organizację własnego czasu podczas codziennego wykonywania obowiązków Team Leader-a i umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa

Programy szkoleń

 • Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem metody A3/8D

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z techniką rozwiązywania problemów - Problem Solving oraz nabycie umiejętności praktycznego jej stosowania w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem metod A3/8D.

  Szkolenie kierowane jest do kierownictwa, menedżerów, inżynierów, wszystkich pracowników produkcyjnych oraz osób chcących doskonalić się w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów.

  • Koncepcja Problem Solving
  • Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
  • Ewolucja Problem Solving – przegląd stosowanych podejść w organizacjach (Toyota Problem Solving, QRQC, Arkusz A3, Ford- Metoda 8D)
  • Problem Solving a cykl PDCA - metodyka rozwiązywania problemów
  • Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving w cyklu PDCA:

   - praca zespołowa,

   - burza mózgów,

   - podejście SMART,

   - 5W2H

   - mapa procesu,

   - diagram Ishikawy i metoda 5 Why,

   - analiza Pareto-Lorenza,

   - podstawowe metody statystyczne

  • Elementy metody Global 8D - metoda 8D
  • Elementy metody i raportu A3 - metoda A3
  • Problem Solving – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem metod PDCA/A3/8D
  • Certyfikat:

   Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat potwierdzający kompetencje uzyskane podczas szkolenia Problem Solving, wydawany przez LQcert.
  • Forma szkolenia: Szkolenie jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych przygotowujących do praktycznego stosowania techniki Problem Solving i prezentacji wyników w postaci arkusza A3.
  • Czas trwania szkolenia: Szkolenie trwa 8 godzin – 1 dzień
 • Metoda 8D jest metodą rozwiązywania problemów opartą na ośmiu krokach. Postępując zgodnie z metodą należy: zdefiniować problem, wprowadzić działania korygujące, zdefiniować przyczynę źródłową problemu, zastosować odpowiednie działania korygujące oraz zapobiegawcze. Metoda 8D kładzie nacisk zarówno na wskazanie doraźnych rozwiązań problemu, jak i ustalenie przyczyn źródłowych, a następnie określenie trwałych działań korekcyjnych i działań zapobiegawczych. Można zastosować ją do wszelkiego rodzaju problemów i odchyleń m.in.: w procesach reklamacji, produkcji, logistyki, zakupów, ofertowania, magazynowania, projektowania, jakości, księgowości, obsługi klienta, gospodarki odpadami, bhp itd. Jest to prosta, wielofunkcyjna i logiczna metoda, jasno wskazująca kolejne kroki w rozwiązywaniu problemu, zapobiega ich nawracaniu oraz zapewnia redukcję błędów i reklamacji.
  Dowiedz się więcej o szkoleniu Metoda Global 8D Metoda 8D.
 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie QRQC – Quick Response Quality Control i analizy przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis. Szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie QRQC oraz Root Cause Analysis. Uczestnicy uczą się jak stosować w praktyce QRQC oraz jak skutecznie szukać przyczyn źródłowych powstałych problemów.

  Dowiedz się więcej o szkoleniu QRQC oraz Root Cause Analysis analiza przyczyn źródłowych QRQC.
 • Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów. Uczestnicy szkolenia poznają i uczą się praktycznego wykorzystania narzędzi i metod zarządzania jakością, a także doskonalenia procesów i rozwiązywania problemów jakościowych z wykorzystaniem służących do tego narzędzi i metod. Profil uczestników: Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zarządzania jakością, kierowników, specjalistów jakości i produkcji, kontrolerów jakości, pełnomocników, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania jakością i narzędzi oraz technik zarządzania jakością i rozwiązywania problemów jakościowych.
  Dowiedz się więcej o szkoleniu Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesówNarzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów.
 • Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera zespołów Rozwiązywania Problemów - Problem Solving. poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej związanej z metodykami rozwiązywania problemów z wiedzą menedżerską niezbędną w przypadku kierowania zespołem. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu metod zarządzania jakością wykorzystywanych w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz kompetencjami dotyczące kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

  Moduł I (8h) Problem Solving - skuteczne rozwiązywanie problemów
  • Koncepcja Problem Solving
  • Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
  • Ewolucja Problem Solving – przegląd stosowanych podejść w organizacjach (Toyota Problem Solving, QRQC, Arkusz A3, Ford- Metoda 8D)
  • Problem Solving a cykl PDCA - metodyka rozwiązywania problemów
  • Elementy metody i raportu A3 - metoda A3
  • -Zidentyfikowanie problemu

   - Zrozumienie obecnej sytuacji,

   - Cel - określenie stanu docelowego,

   - Analiza przyczynowo-skutkowa,

   - Określenie środków zaradczych,

   - Plan działań ,

   - Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników,

   - Dalsze działania - standaryzacja,

  • Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving w cyklu PDCA:

   - praca zespołowa,

   - burza mózgów,

   - podejście SMART,

   - 5W2H

   - mapa procesu,

   - diagram Ishikawy i metoda 5 Why,

   - analiza Pareto-Lorenza,

   - podstawowe metody statystyczne

  • Problem Solving – warsztaty praktyczne
  Moduł II (16h) Narzędzia i techniki zarządzania jakością
  • Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością.
  • Metod/techniki/narzędzia zarządzania jakością a cyklu PDCA
  • Menedżerskie techniki stosowane w ZJ: - Burza mózgów - Praca zespołowa - Koła jakości
  • 7 klasycznych narzędzi zarządzania jakością: - mapa procesu, - diagram Ishikawy, - analiza Pareto-Lorenza, - histogram, - wykres korelacji, - arkusz zbierania danych, - karty kontrolne Shewharta (podstawy).
  • 7 nowych narzędzi zarządzania jakością: - diagram pokrewieństwa, - diagram zależności, - drzewo decyzyjne, - diagram macierzowy, - macierz analizy danych, - diagram strzałkowy, - karta planowania procesu decyzyjnego.
  • Metody stosowane w rozwiązywania problemów: - PDCA - SMART - 5W2H - 5 Why
  • Metoda rozwinięcia funkcji jakości QFD - interpretacja wymagań klienta (podstawy)
  • Metoda analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad FMEA - analiza ryzyka (podstawy)

  Moduł III (8h) Kompetencje menedżerski

  • Nowoczesne przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem.
  • Znaczenie przywództwa w organizacji.

   Autorytet jako atrybut przywództwa, rodzaje autorytetu, metody jego budowania.

   Modele przywództwa.

   Style kierowania.

   Znaczenie pracy zespołowej.

   Fazy rozwoju zespołu.

   Role w zespole.

   - Cykl kierowania zespołem.

   Skrzynka narzędziowa przełożonego.

   Teorie motywacji.

   Rola motywatorów pozafinansowych.

   Motywowanie pracowników na co dzień.

  • Krytyka oraz system zachęt i kar w kierowaniu zespołem
  • Definicje i podział krytyki

   Nagroda jako system wynagradzania pracownika

  • Zarządzanie czasem

  Certyfikat: Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu Problem Solving Team Leader nadawanego przez niezależną Jednostkę Certyfikującą TÜVPOL TÜV Thüringen. Szkolenie objęte dodatkowym certyfikatem LQCert Certyfikowany specjalista ds. rozwiązywania problemów w organizacji PROBLEM SOLVING Practitioner , realizowanym według tożsamego programu.
  • Forma szkolenia: Szkolenie Problem Solving Team Leader ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi.
  • Czas trwania szkolenia: Szkolenie składa się z czterech modułów. Czas trwania szkolenia to 4 dni po 8 godzin (32 godzin szkoleniowych). Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych modułach (na podstawie efektów kształcenia).
  • Problem Solving – warsztaty praktyczne
  Dowiedz się więcej o certyfikowanym programie szkoleniowym Problem Solving Team Lider Problem Solving.

Prestiżowe certyfikowane szkolenia Problem Solving

Zainwestuj w przyszłość siebie i swojej firmy. Wybierz odpowiedni poziom zaawansowania szkoleń Problem Solving i ZAPISZ się już dziś.
Przygotuj się do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera Zespołów Rozwiązywania Problemów

Problem Solving

PROBLEM SOLVING
Foundation

Moduł I

1 dzień
Certyfikat LQcert

650 zł (netto)

Szkolenie zawiera:
Moduł I (8h)Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z techniką rozwiązywania problemów - Problem Solving oraz nabycie umiejętności praktycznego jej stosowania w przedsiębiorstwie.

Problem Solving

PROBLEM SOLVING
Practitioner

Moduł I i II

3 dni
Certyfikat LQcert

1350 zł (netto)

(oszczędność 200 zł)

Szkolenie zawiera:
Moduł I (8h) Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów
Moduł II (16h) Narzędzia i techniki zarządzania jakością
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z techniką rozwiązywania problemów - Problem Solving i jej praktycznego wykorzystania oraz nabycie umiejętności wykorzystania szeregu metod wspomagających identyfikację przyczyn źródłowych , rozwiązywanie problemu i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych

Problem Solving

PROBLEM SOLVING
Team Leader

Moduł I i II i III

4 dni
Certyfikat LQcert i TUVPOL - TUV THURINGEN GRUPPE
1990 zł (netto)

(oszczędność 300 zł i drugi certyfikat GRATIS)

Szkolenie zawiera:
Moduł I (8h) Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów
Moduł II (16h) Narzędzia i techniki zarządzania jakością
Moduł III (8h) Kompetencje menedżerskie
Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera zespołów Rozwiązywania Problemów, poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej związanej z metodykami rozwiązywania problemów z wiedzą menedżerską niezbędną w przypadku kierowania zespołem. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu metod zarządzania jakością wykorzystywanych w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz kompetencjami dotyczące kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

Istnieje możliwość uczestniczenia w każdym pojedynczym module szkoleniowym, ceny pojedynczych modułów zostały przedstawione na stronie Lynsky Solutions Jesteś zainteresowany dodatkowym certyfikatem do modułu I i II, zapytaj o taką możliwość biuro@lynsky.pl 570-650-005. Zainwestuj w przyszłość siebie i swojej firmy. Wybierz odpowiedni poziom zaawansowania szkoleń Problem Solving i ZAPISZ się już dziś.

Avatar

"Rozwiązywanie problemów jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dzięki warsztatom zorganizowanym przez specjalistów z Lynsky Solutions, którzy w sposób przejrzysty ukazali i zaimplementowano kompletny zestaw narzędzi rozwiązywania problemów, mogę być spokojny o mój zespół, proces komunikowania i rozwiązywania problemów."

Jan Tyszko

SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ

Dobierz sposób organizacji szkolenia do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Jesteśmy praktykami, dlatego w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych pracowników wypracowaliśmy warsztatową formę szkoleń opartą o analizę przypadków (case study), praktyczne ćwiczenia i użyteczne symulacje. Wykorzystujemy dobrze sprawdzone autorskie, kreatywne scenariusze.

Problem Solving

SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia otwarte organizujemy na terenie różnych miast w Polsce w ramach maratonu Problem Solving, 4 dniowych wielo-modułowych wydarzeń warsztatowo-szkoleniowych.
Uczestnicy mogą dowolnie wybierać poszczególne moduły szkoleniowe
Najbliższe szkolenie już w kwietniu 2018 w KRAKOWIE!

Problem Solving

SZKOLENIA DLA FIRM

Prowadzimy szkolenia zamknięte dedykowane wyłącznie dla pracowników Klienta. Szkolenie może być profilowane i dostosowane indywidualnie do potrzeb Klienta. Dzięki takiemu podejściu masz pełną kontrolę nad programem szkolenia. Szkolenie może odbyć się w siedzibie Klienta lub w innej dowolnie wybranej lokalizacji.

Problem Solving

PROBLEM SOLVING ON THE JOB

Przygotowujemy specjalistyczne programy szkoleniowo-warsztatowe dla swoich Klientów. Programy są indywidualnie dopasowywane do potrzeb każdego przedsiębiorstwa na podstawie wcześniej przeprowadzonego audytu potrzeb szkoleniowych. W trakcie warsztatów "on the job" wspólnie z pracownikami Klienta rozwiązujemy zaistniałe problemy i wypracowujemy rozwiązania oraz dostosujemy adekwatne narzędzia do funkcjonowania systemu Problem Solving.

Pojawiające się w organizacjach problemy, wymagają natychmiastowej reakcji i wprowadzenia działań je eliminujących oraz zapobiegających możliwości ich powtórzenia
Natychmiastowa reakcja
Pojawiające się w organizacjach problemy, wymagają natychmiastowej reakcji i wprowadzenia działań je eliminujących oraz zapobiegających możliwości ich powtórzenia
Doświadczenia zdobyte przez wiele lat w największych przedsiębiorstwach na świecie pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie technik rozwiązywania problemów.
Najlepsze praktyki
Doświadczenia zdobyte przez wiele lat w największych przedsiębiorstwach na świecie pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie technik rozwiązywania problemów.
Na szkoleniach uczestnicy zapoznają się z metodami zarzadzania jakością wykorzystywanymi w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów oraz nabywają niezbędne umiejętności i kompetencje w tym zakresie.
Umiejętnosci i kompetencje
Na szkoleniach uczestnicy zapoznają się z metodami zarzadzania jakością wykorzystywanymi w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów oraz nabywają niezbędne umiejętności i kompetencje w tym zakresie.
W trakcie zajęć prowadzonych warsztatowo, uczestnicy rozwiązują problemy zaistniałe w organizacjach rozpoczynając od analiz stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po wprowadzanie rozwiązań i usprawnień jako trwałych zmian w przedsiębiorstwie.
Warsztatowa forma
W trakcie zajęć prowadzonych warsztatowo, uczestnicy rozwiązują problemy zaistniałe w organizacjach rozpoczynając od analiz stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po wprowadzanie rozwiązań i usprawnień jako trwałych zmian w przedsiębiorstwie.
Poza wiedzą techniczną PS Team Leader musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.
Team Leader
Poza wiedzą techniczną PS Team Leader musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.

TERMIN SZKOLENIA

Rozwiązuj problemy szybko i efektywnie
MARATON Problem Solving w KRAKOWIE już w maju 2019

PROBLEM SOLVING - FOUNDATION

8 maj 2019 KRAKÓW

PROBLEM SOLVING - PRACTITIONER

8 - 9 - 10 maj 2019 KRAKÓW

PROBLEM SOLVING - TEAM LEADER

7 - 10 maj 2019 KRAKÓW