Cykl PDCA

Cykl PDCA

Cykl Shewharta / Deminga (PDCA Plan-Do-Check-Act) – podstawowa zasada ciągłego doskonalenia

Narzędzia zarządzania jakością

Narzędzia zarządzania jakością

Stanowią podstawę doskonalenia procesów, wspomagając rozwiązywanie problemu i wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych. Wyróżnia się siedem klasycznych i siedem nowoczesnych narzędzi zarządzania jakością.

Metody Zarządzania Jakością

Metody zarządzania jakością

Służą do rozwiązywania złożonych problemów jakościowych, a ich wykorzystanie wymaga zaangażowania interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Metoda A3

Metoda A3

Służy do analizy i rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie, dzięki standaryzowanemu schematowi postępowania i zapisu rezultatów prac zespołu jest nośnikiem informacji o realizowanych projektach i odbytych "lekcjach" problem solving.

Metoda 8D

Metoda 8D

Metoda rozwiązywania problemów oparta na ośmiu krokach. Metoda 8D kładzie nacisk zarówno na wskazanie doraźnych rozwiązań problemu, jak i ustalenie przyczyn źródłowych, a następnie określenie trwałych działań korekcyjnych i działań zapobiegawczych.

Problem Solving

QRQC

QRQC – Quick Response Quality Control i to metoda szybkiej reakcji na problem jakościowy i analizy przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis.

czwartek, wrzesień 08, 2016 Katarzyna Baza wiedzy 199
czwartek, listopad 17, 2016 Super User Baza wiedzy 191
piątek, grudzień 16, 2016 Super User Baza wiedzy 193
czwartek, styczeń 05, 2017 Super User Baza wiedzy 257
poniedziałek, styczeń 16, 2017 Super User Baza wiedzy 194
czwartek, luty 16, 2017 Super User Baza wiedzy 247
sobota, luty 25, 2017 Katarzyna Baza wiedzy 191
piątek, kwiecień 14, 2017 Katarzyna Baza wiedzy 219
poniedziałek, lipiec 10, 2017 Katarzyna Baza wiedzy 14
poniedziałek, lipiec 10, 2017 Katarzyna Baza wiedzy 263

Prestiżowe certyfikowane szkolenia Problem Solving

Zainwestuj w przyszłość siebie i swojej firmy. Wybierz odpowiedni poziom zaawansowania szkoleń Problem Solving i ZAPISZ się już dziś.
Przygotuj się do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera Zespołów Rozwiązywania Problemów

Problem Solving

PROBLEM SOLVING
Foundation

Moduł I
18 czerwca 2018
1 dzień
Certyfikat LQcert

650 zł (netto)

Szkolenie zawiera:
Moduł I (8h)Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z techniką rozwiązywania problemów - Problem Solving oraz nabycie umiejętności praktycznego jej stosowania w przedsiębiorstwie.

Problem Solving

PROBLEM SOLVING
Practitioner

Moduł I i II
18 - 20 czerwca 2018
3 dni
Certyfikat LQcert

1350 zł (netto)

(oszczędność 200 zł)

Szkolenie zawiera:
Moduł I (8h) Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów
Moduł II (16h) Narzędzia i techniki zarządzania jakością
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z techniką rozwiązywania problemów - Problem Solving i jej praktycznego wykorzystania oraz nabycie umiejętności wykorzystania szeregu metod wspomagających identyfikację przyczyn źródłowych , rozwiązywanie problemu i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych

Problem Solving

PROBLEM SOLVING
Team Leader

Moduł I i II i III
18-21 czerwca 2018
4 dni
Certyfikat LQcert i TUVPOL - TUV THURINGEN GRUPPE
1990 zł (netto)

(oszczędność 300 zł i drugi certyfikat GRATIS)

Szkolenie zawiera:
Moduł I (8h) Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów
Moduł II (16h) Narzędzia i techniki zarządzania jakością
Moduł III (8h) Kompetencje menedżerskie
Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera zespołów Rozwiązywania Problemów, poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej związanej z metodykami rozwiązywania problemów z wiedzą menedżerską niezbędną w przypadku kierowania zespołem. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu metod zarządzania jakością wykorzystywanych w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz kompetencjami dotyczące kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

Istnieje możliwość uczestniczenia w każdym pojedynczym module szkoleniowym, ceny pojedynczych modułów zostały przedstawione na stronie Lynsky Solutions Jesteś zainteresowany dodatkowym certyfikatem do modułu I i II, zapytaj o taką możliwość biuro@lynsky.pl 570-650-005. Zainwestuj w przyszłość siebie i swojej firmy. Wybierz odpowiedni poziom zaawansowania szkoleń Problem Solving i ZAPISZ się już dziś.