Burza mózgów

Burza mózgów jest to metoda mająca na celu, wywołać dyskusję prowadzoną według określonych zasad by doprowadzić do rozwiązania problemu, który jest przedmiotem dyskusji. Tradycyjnie burza mózgów składa się z dwóch części: twórczej oraz oceniającej.

W pierwszej części obowiązują zasady:

  • Ważna jest ilość pomysłów,
  • Nie krytykuje się wymyślonych pomysłów,
  • Rozwijanie zaproponowanych pomysłów,
  • Rozwiązania niekonwencjonalne są dobre

W skład zespołu sesji twórczej powinno wchodzić ok. 12 osób , z czego grupa powinna składać się ze specjalistów jak i laików w danej dziedzinie. Ważne by podczas dyskusji byli obecni przedstawiciele kierownictwa. Gdy podczas dyskusji nie padają pomysły, organizator nadzorujący spotkanie może zadawać pytania kontrolne, które ułatwią identyfikację problemu. Przydatne tutaj będą takie narzędzia jak: diagram Ischikawy, wykres Pareto, czy metoda 5Why.
Natomiast sesja oceniająca składa się z trzech specjalistów, którzy oceniają pomysły, które zostały podane w części twórczej.